Start - Nyheter - Förändring av indexjusteringar på grund av världsläget

2022-03-10

Hej.
Oroligheterna i vår omvärld är något som påverkar oss alla på ett eller annat sätt. Ett av områdena som påverkas kraftigt är stigande bränslepriser. Det är flera faktorer som bidrar till detta läge, och bland dem kan nämnas:
• Kriget i Ukraina
• Höga bränsleskatter i Sverige
• Reduktionsplikten
• Valutaförändringar som bidrar till att den svenska kronan är svag, och förväntas så vara under 2022

Vi på Eurotransport har ett stort ansvar gällande ekonomisk hållbarhet för våra underleverantörer. Vi tar även vårt sociala ansvar på stort allvar, och säkerställer schyssta villkor genom hela vår organisation och verksamhet.

På grund av detta exceptionella läge måste vi därför ändra intervallet för våra indexjusteringar. Ändringen kommer att genomföras när index T08SÅ13 förändras med mer än 2% jämfört med föregående indexjustering i stället för halvårsvis som tidigare.

Vad innebär detta för er?
Prismässigt blir det ingen skillnad eftersom vi följer samma index. Det som påverkas är när och hur ofta priserna kommer att justeras, i bägge riktningar. Under perioden 2018–2020 hade denna modell inneburit att det ändå hade blivit två förändringar per år, medan nu under 2021 och 2022 är det fler och tätare justeringar som bättre följer kostnadsläget och marknaden. Vi beklagar detta och förstår att de oregelbundna justeringarna kan innebära extra jobb för er (och oss) men det är helt nödvändigt för att verksamheten ska fortsätta att fungera med hänsyn till förändringarna i omvärlden. Vi hoppas att oron i omvärlden minskar inom kort så vi alla kan återgå till någon form av vardag igen.

Eurotransport fortsätter att följa utvecklingen noga. Vi har även en tät kontakt med Transportföretagen och Sveriges Åkeriföretag.

Stort tack för ett gott samarbete och hör gärna av er på ekonomi@eurotransport.se om ni har ytterligare frågor.
sa-index-bransle.png