Start - Miljö & Kvalitet

ISO Miljö och Kvalitet

Eurotransport i Sverige AB är certifierade enligt miljö ISO 14001:2015 och kvalitet ISO 9001:2015.

Målet med vårt miljöarbete är en långsiktig hållbar utveckling. Verksamheten ska inriktas mot minsta möjliga resursuttag och miljöpåverkan. Det är ledningens och hela organisationens gemensamma ansvar och uppgift att följa denna policy.

Läs vår verksamhetspolicy här.
ISO Miljö och Kvalitet

Sunda transporter

Som medlem i Sveriges Åkeriföretag är Eurotransport med i Fair Transport.

Fair Transport är Sveriges Åkeriföretags initiativ för att
• förbättra lönsamheten,
• stärka svenska åkeriers konkurrenskraft,
• öka branschstatusen,
• uppmärksamma och marknadsföra sunda transporter från
sunda åkeriföretag.

Medlemskapet innebär att vi följer ett antal åtaganden som handlar om
trafiksäkerhet, miljöhänsyn och ansvar kring det egna företagandet.
Sunda transporter