Terminaler - Stockholm (Huvudkontor)

Besök / Postadress

Symmetrivägen 23
196 37 Kungsängen

Telefon & E-post

Telefon: 08-25 63 30
E-post: kundtjanst@eurotransport.se

Öppettider

Måndag - torsdag: 08:00 - 16:00
Fredag: 08:00 - 15:00
Lunchstängt: 12:00 - 13:00

Området

Kungsängen, Brunna, på Viby gamla tomt.

Efter en arkeologisk förundersökning av fastigheten har man påträffat bebyggelselämningar från flera olika faser. Huvudsakligen härrör de sig från 1700- och 1800-talen. Men även äldre skikt har visat sig på platsen som bedöms tillhöra järnåldern. Vid förundersökningen påträffades lämningar efter minst fem hus. Ytans norra del har utgjort brukad mark där man också påträffade flera odlingsrösen.

• Fordonsförvaring för kortare och längre tid (se Fordonsförvaring).
• Transporttjänster.
• Möjlighet till att hyra kontor, p-platser, lager och verkstad.
• Biltvätt.

https://premium-wordpress-themes.org/